ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง การพัฒนาบุคลากรห้องปฏิบัติการด้วยการสอนงาน

ของ นางสาวชะบา แก้วพ่วง

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เลขตำแหน่งที่ 255

เพื่อประกอบให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม เลขที่ตำแหน่ง 260

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information