ผลการดำเนินงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล 2550

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

ผลการดำเนินงาน 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 52)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภายใต้การกำกับของ

นายสุวิทย์ คุณกิตติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

ผลการดำเนินงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภายใต้การกำกับการของ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิงหาคม 2554 - มีนาคม 2555

โดย ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์
OpenBook : อ่านออนไลน์

Additional information