นิติกร

การพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ

จัดทำโดย

นางสาววิศนี วณิชวิชากร

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 916

เพื่อขอรับคัดเลือกบุคคลเข้าประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นิติกรชำนาญการ เลขตำแหน่งที่ 917

กลุ่มงานกฎหมาย สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

แบบพิจารณาคุณสมบัติ ของ

นายสมศักดิ์ เตตินันทนา

ใน

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 96 ปรับเป็น 2129

กลุ่มงานกฎหมาย สำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตุลาคม 2551

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information