นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

เอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ของ

นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

 

เพื่อประเมินคุณสมบัติและผลงานในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 619

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information