หนังสือทั่วไป

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค

(มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี)

พ.ศ.2550-2554

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลตอนบน

(นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ)

ฉบับสมบูรณ์ ปี 2552

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2552

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค ภาคที่ 15

(ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล)

พ.ศ. 2547-2549

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

รายงานสถานการณ์ คุณภาพและสิ่งแวดล้อมปี 2550

(อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร และร้อยเอ็ด)

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ำ : หนึ่งท้องถิ่น หนึ่งจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ 2550

โดย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

Additional information