การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561

ที่ดำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย

ส่วนงบประมาณ

สำนักนโยบายเเละยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

Additional information