คู่มือการแปลงแผน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และแนวทางการแปลงแผนสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น

กันยายน 2548

โดย

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

Download : ดาวน์โหลดไฟล์

OpenBook : อ่านออนไลน์

Additional information